Etter oppussingen ble resultatet fantastisk!

Hællæ
I videoen som du kan se over her, så kan du være med og se den nye gang og sykkelstien på Fredrikstadbrua i Fredrikstad fra vestsiden og opp på midten på brua. Her har jeg også filma gamlebyen i god julestemning hvis du har lyst til å se det og kjørt over den nyrestaurerte bybroen. Og det er nettopp denne det skal handle om i dagens blogginnlegg. På Onsdag denne ukens som var så åpnet broen etter å ha vært igjennom en 3 års periode hvor den har blitt totalt rusta opp. Brua har fått ny belysning og har også blitt ordentlig belyst opp så den synes over hele byen, bare sjekk bildene under her. De er tatt fra Kapellfjellet, Lislebyveien og Speiderfjellet. De ble tatt på Torsdag i sterk snøvær så kan hende at de ikke ble så veldig gode.
bsh
btr
bsh
Til og med fra fergeleie på Gamlebysiden ser man brua i fantastisk opplysning! Selv i litt tåke og skikkelig snøvær kan man se brua.
bsh
bsh
bsh
mde
Dette bildet er tatt fra kapellfjellet som ligger i Fredrikstad. Her ser man også Østsiden i bakgrunn og trevarelastforretningen Maxbo Rybom som ligger nede rett ved jernbanelinja. Rett i nærheten av her jeg stod på Torsdagskvelden lå også duehuset til Fredrikstad Dueforening. Fredrikstadbrua ble gjort ferdig i 1957 og måtte igjennom en ganske stor opprustning som ble påbegynt for tre år siden. Under oppussingsperioden har brua fått en sykkel og gangsti på høyreside fra sentrum, gjerde mellom sykkel og gangstien, høyere gjerde over hele brua, bytta ut en påkjørt bjelke på buen, fått ny belysning og fått lyst opp buen, fått markeringslys for båter og lyst opp noen av søylene sine samt blitt pussa opp så den fremstår nesten som ny og tre kjørefelt på brua med et kollektivfelt til.
 
Brua var planlagt i flere år før den ble ferdigstilt i August 1957. Med daværende kronprins Olav og kongeskipet på plass ble brua åpnet til stor folkefest i Fredrikstad. Fra tidligere gikk det ferge fra Cicignon og over til Gamlebyen som var eneste måten å komme seg over fra Øst til Vest på. Da måtte man som regel beregne god tid for det ble tilslutt en del kø på begge sider med venting. 
 
Wikipedia kan man lese dette om brua: 
Fredrikstad bru er en buebro over elven Glomma i Østfold, som skiller Fredrikstad sentrum fra Gamlebyen. Broen er 824 meter lang og ble åpnet av kronprins Olav 18. august 1957.Fredrikstad bru ble åpnet ca to år etter «søsterbrua» Karmsund bru. Broen har et hovedspenn på 196 meter og 39,5 meter seilingshøyde. I alt er broen 64 meter høy med 23 spenn. Den er en del av riksvei 110 og betraktes som et av byens landemerker.

Fredrikstad bru og rundkjøringen på østsiden av broen ble i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Riksantikvaren fredet broen og rundkjøringen 17. april 2008.

På NRK Østfold kan man også se bilder fra åpningen av brua i 1957, de kan du se ved å klikke deg inn her: Fredrikstadbrua 50 år det anbefales virkelig for det er et herlig knippe bilder som ligger der. 

Bilderesultat for fredrikstad brua 1957Over her har jeg vært inne på en side som heter Slekt.net, bildet her over viser brua med Kongeskipet og båter på vannet under åpningsdagen i 1957, her kan man også se flere bilder fra åpningen, også fra stedet der hvor jeg har tatt noen av mine bilder. 

Med dette ønsker jeg dere alle en god uke! :-) Mer blogginnlegg kommer!

 

Her var handelen sentral

Idag har turen gått nok en gang ut i naturen, eller i bymiljøet denne gangen. Stedet som ble besøkt idag og tatt litt bilder av var en sentral handelsplass i gamle dager.

Hællæ!

Idag gikk turen fra Kråkerøy og over på vestsiden av Fredrikstad sentrum, her tok jeg turen innom Stortorget som er midt i sentrum av Fredrikstad. For å komme over til Fredrikstad fra Kråkerøy så må man krysse enten Kråkerøybrua, Værstebrua eller gangbrua over til sentrum. Denne brua er også pyntet til fest hver gang Fredrikstad FK, byens fotballag byr opp til kamp på stadion. Gangbrua er en ganske fin bru som ble bygget for noen år tilbake. Når man står midt på brua kan man se nedover og oppover langs elva og bryggepromenaden og se ferga komme seilende nedover langs bryggepromenaden.

Går man på Google og søker opp om gangbrua i Fredrikstad, så kommer dette opp på Brick sine hjemmesider

Værste er den nye bydelen i Fredrikstad. Gangbrua binder den nye bydelen sammen med sentrum av Fredrikstad.

Dette området ligger på Kråkerøy i nær tilknytning til Fredrikstad sentrum - men adskilt av Glomma. Det var derfor av stor strategisk betydning for Værste å etablere gangforbindelse med sentrum fra området.

Gangbrua ble derfor tidlig lansert som en viktig sak for Værste i forhold til Fredrikstad kommune og øvrige interesse organisasjoner rundt Glomma .
Dette ble en arkitekt konkuranse på landsbasis. Mange av de store arkitekt kontorene deltok i konkuransen. Det var anonym innlevering og bedømming. 
Det var derfor ekstra morsomt at det lokale arkitekt kontoret "Griff Communication" vant konkuransen. Resultatet er en "ultra" slank åpningsbar brukonstruksjon som satte store krav til materialbruk og design. Landkarene på hver side av elven ble designet dobbeltkrumme. Disse elementene gjorde at designen og utførelsen ble spesiellt kompliserende. I tillegg skulle flere fagmiljøer som ikke var vant til å arbeide sammen - "smelte" sammen i dette prosjektet.

Kompositt miljøet på bruklaffene, Hydraulikk / maskin miljøet på lødte mekanismen, Byggmiljøet på fundamentering og landkarene. Disse miljøene arbeider med ulike kontraktsformularer, toleransebegreper og KS systemer. Dette ble derfor en stor utfordring for prosjektledelsen å inkludere og implementere i prosjektet.

sdr

sdr

cof

sdr

sdr

sdr

sdr

Når man krysser gangbrua og kommer på andre siden av elva kommer man inn i en av byens populære gater, Storgata. Her ligger restaurantene på rekke og rad og her ligger også flere utesteder på rekke og rad. Utesteder som chang cheng (veldig god mat her), HEIM, Pizzanini (Byens lengstlevende pizzarestaurant), Kebabhouse, Havnelageret og også indiske Mother India ligger her for å nevne noen av mulighetene til å ta seg noe å spise eller drikke. På kveldene her yrer folkelivet både mens og etter at utestedene har åpent eller stenger for kvelden. 

På Stortorget som ligger rett foran nesa mi her nå har det vært en del endringer de siste årene. Torget har gått fra å være bilvei, til handelstorg, til parkeringsplass og nå til et torg med vannspill med fantastiske lyssettinger, mange sitteplasser og mye flott pynt her. Det morsomme er at pynten blir byttet ut ettersom året går. Om våren er det vårblomster, sommeren er det sommerblomster, til påsken er det pyntet opp til påske og til og med Halloween blir det pyntet opp til her. Akkurat nå har byen parkvesen pyntet utrolig flott opp til julestriden, turen anbefales absolutt innom byens torg!

Når man googler opp om Stortorvet i Fredrikstad kommer man inn på Rambøll sine hjemmesider hvor det står dette blantannet:

- Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  Idéen bak utformingen tar utgangspunkt i torget som storstue. Det sentrale plassdekket har derfor blitt utformet som stortuens «finteppe». Teppet består av ulike typer stein med forskjellig farge, overflate og leggeretning, med noen felter av tre, som refererer til Fredrikstads historie som Plankebyen.  Benkene på plassen er også av tre, og statuen Plankebæreren har fått en sentral plassering på torget.

sdr

cof

sdr

sdr

sdr

cof

sdr

Som man ser på bildene over her ^---- så ligger torget ganske idyllisk til og her er det også flere butikker. Dressmann ligger her, Bang og Olufsen ligger her, Fredriksstad blad har sitt hovedkontor her, Seven Eleven ligger her, AOF ligger her og Thai market ligger også her for å nevne noen.  Her ligger også Gjensidige som har lagt her i alle år og også Apotek 1 ligger lett tilgjengelig her. Torget er bygd opp sånn at det kan brukes til små og store arrangemanger også. Her ender f.eks 1 mai toget etter å ha gått runden sin som de pleier å gå, her arrangeres Idyllfestivalen som har blitt et populært innslag og for å ikke nevne Glommafestivalen, med sine salgsboder så man kan gjenoppleve riktige gamle dager med torghandel og folkestemning som er kjempebra!

Går man inn på Fredriksstad blad, så kan man se masse gamle bilder fra Fredrikstad sentrum og hvordan det så ut her i gamledager, bare i min levetid (jeg er 31) har det skjedd mange store forandringer i byens sentrumskjerne og byen er stadig i utvikling både bygningsmessig og handelsmessig.

sdr

cof

På Torvet står også den historiske statuen Plankebæreren, den har stått der siden 1984 og ble gitt til Fredrikstad by i gave fra billedhugger Ottar Espeland. Statuen er et symbol på historien som Fredrikstad har, byen blir også kalt for Plankebyen også med tanke på sin historie som tømmerby. På Wikipedia står det følgende om Fredrikstad: 

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av kong Frederik II av Danmark og Norge. Det skjedde under Den nordiske sjuårskrig. Under denne krigen mellom Danmark-Norge og Sverige brente svenskene Sarpsborg, som kong Olav den hellige hadde grunnlagt i 1016. Befolkningen i den nedbrente byen ønsket derfor å gjøre den nye byen mindre utsatt for fremtidige angrep. I 1569 ble så det nye navnet «Fredriksstad», oppkalt etter kongen, tatt i bruk etter det gamle «Sarpsborg». Derfor kan grunnleggelsen av Fredrikstad sees som en gjenreisning av Sarpsborg. Området Gleng, hvor den gamle byen hadde ligget, ble rettslig og administrativt lagt til Fredrikstad.

I tillegg fikk Fredrikstad omtrent samtidig sin egen latinskole på linje med Oslo latinskole (se Oslohumanistene), senere kalt Fredrikstad høiere almenskole. Antakelig hadde det frem til 1567 vært en slik skole i Sarpsborg. Ved kongens bortgang i 1588 var det daværende rektor ved latinskolen, Jacob Jacobsen Wolf, som holdt nekrologen over ham, en nekrolog Wolf selv hadde forfattet. På 1600-tallet fikk byen en økende militærstrategisk betydning grunnet geopolitiske forhold (se nedenfor).

Under den store nordiske krig (17001721) hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold (16901720). Halden var ladested under Fredrikstad frem til 1665, og Moss var ladested under Fredrikstad fra 1670 til 1720. Gleng var en del av Fredrikstad fra 1567 til 1825, mens området Sarpsborg forøvrig var en del av Fredrikstad frem til 1839. Gjenopprettelsen av Sarpsborg skjedde delvis på Fredrikstads bekostning.

Til tross for byens betydning som forsvarsverk holdt folketallet seg lavt, rundt 2000 innbyggere, frem til svenskenes invasjon og okkupasjon (i 18141815). Under denne okkupasjonen ble Mossekonvensjonen undertegnet av Sveriges daværende kronprins Karl Johan i Fredrikstad.[4] Avskaffelsen av sagbruksprivilegier i 1860 førte til Fredrikstads viktigste vekstperiode. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen forvandlet til en av landets mest betydelige industribyer med industri knyttet til sagbruk og teglverk som de viktigste industrier. På grunn av dette fikk Fredrikstad tilnavnet «Plankebyen». Senere fikk også steinindustri og mekaniske verksteder stor betydning for Fredrikstads vekst. Byens folketall ble fordoblet, og bymessig bebyggelse spredte seg til tilgrensende strøk i nabokommunene. I 1964 ble Glemmen en del av Fredrikstad. Tretti år senere, i 1994, ble BorgeKråkerøyOnsøy og Rolvsøy en del av Fredrikstad.

Langs Glommas bredd støter man stadig på Fredrikstads historie gjennom teglverk og sagbruk, som vanligvis lå side om side. Narnte teglverk på Selbak leverte for eksempel i sin tid den røde mursteinen som universitetsbygningene på Blindern i Oslo er bygget med. Et annet eksempel er Valle Bruk på Rolvsøy. Nylende ligger i kommunedel Rolvsøy. Navnet Nylende kommer fra norrøne nýlenda som betyr «nytt land», i betydningen nydyrket mark eller nytt bosted. Fra Hauge på Rolvsøy kommer Hans Nielsen Hauge, som er mest kjent for å grunnlegge den kristne bevegelsen Haugianerne. På Rolvsøy finner man i dag Østfoldhallen, der en rekke idrettsaktiviteter bedrives. I den senere tid er den blitt døpt om til Østfoldhallene, ettersom flere butikker er blitt etablert i samme område. Dette var tidligere et stort åpent landskap, men har i ettertid blitt et stort handelsområde. Tre vikingskip er funnet på Rolvsøy: ValleskipetRostadskipet og Tuneskipet.

Dagens sentrum ligger på vestsiden av Glomma. Det historiske sentrum, Gamlebyen, ligger på østsiden, og blir i dag regnet som Nord-Europas best bevarte festningsby. Gamlebyen er således Fredrikstads fremste landemerke.

sdr

cof

sdr

sdr

 

sdr

 

sdr

 

cof

rbthdr

Etter Stortorvet gikk turen oppom Gågata, her kommer jeg tilbake med bilder og litt historie for Gågata har ikke alltid vært Gågata den heller, her gikk det nemlig bilvei før som ble bygget igjen og laget som byens hovedgågate. Men som sagt, mer historie og bilder kommer derfra etterhvert. Figuren dere ser over her er av en som ble kalt for Anders Politi. Han var en av byens byorginaler og var en mann som var kjent for å påta seg litt den "politiaktige" rollen. Han kunne f.eks gå ut i veien for å rydde opp i det trafikkale problemet, og han kunne også rydde opp i køen på Røde Mølle hvis det ble knuffing og uroligheter der. Etter hans bortgang ble det bestemt at han skulle få en statue som skulle plasseres i byens gågate. Som sagt som gjort, i begynnelsen av gågata mot "Glade hjørnet" står han og vokter utover byens hovedhandlegate med bestemt blikk.

Håper dere likte bildene og historiene som jeg har skrevet om over

Til neste gang vi skrives: Have a nice weeeeek :-)

Når en pepperkakebaker....

2 desember, første advent og juleforberedelsene er i gang🎄

RIKTIG GOD SØNDAG! 

Sjekk ut sangen til Øistein Sunde over - den heter julekalenderen og er en ganske festlig sang å høre på. 

Idag er det første advent og tradisjonen tro drev vi med pepperkakebaking og koste oss med julegrøt. Ute har det idag vært dårlig høstvær med masse regn og grått og trist ute! 

Gamlebyen i Fredrikstad skulle også ha julegateåpning idag med både å skru på Julegrana på torget og forskjellige aktiviteter. Nå er Desember i gang med både julegateåpninger, julemesser og flere julemarkeder som holdes rundt omkring i distriktet våres. 

mdemde

Bare sjekk her på VisitØstfold sine hjemmesider på noe av det som skjer i Østfold fremover: 

Den første helgen i desember starter julemarkedene i Gamlebyen i Fredrikstad. Et perfekt sted å komme i julestemning, enten det er på julemarkedet på og rundt torget, inne på markedet i Tøihuset, på Plusskolens julemarked, i en av de koselige butikkene eller hos et av mange deilige steder å nyte noe godt å spise og drikke. Søndag 2. desember tennes julelysene på torget. Frem mot jul er det julemarked i Gamlebyen hver lørdag og søndag.

Helgen 8. til 10. desember er det julemarked i Kulåsparken i Sarpsborg. Her blir det aktiviteter, underholdning og idyllisk julestemning. Noe godt å bite i og leskende varm drikke, blandet med juleduft og musikk.

9. til 10. desember er det også Julemarked på Litteraturhuset i Fredrikstad med fokus på kunst- og design. Her finner du unike kunst- og designprodukter og det er mulig å finne den spesielle julegaven, eller gaven til den som har alt.

Også i Halden, Hvaler, Sarpsborg, Rømskog, Aremark og Degernes er det forskjellige aktiviteter frem mot julen 2018. Bare klikk deg inn for å se på VisitØstfold sine flotte oversiktlige sider som er linket litt lenger opp i bloggen! 

mdemdemdemdecofrbtmdnmdemdemdemde

cof

Ser det ikke deilig ut med pepperkaker? Mange husker nok fra barndomstiden sin, denne sangen fra Torbjørn Egners Hakkebakkeskogen:

Når en pepperkakebaker baker pepperkakekaker 
tar han først en stekegryte og en kilo margarin. 
Oppi gryta smelter smøret, 
og det neste han må gjøre 
er å røre sammen smøret og en kilo med farin. 
- farin er det samme som sukker !

Og mens smør og sukker skummer 
tar han åtte eggeplommer 
som han rører rundt i gryta med en kilo hvetemjøl 
og til slutt i gryta slepper han 
en liten teskje pepper 
og så rører man omkring og legger deigen på ei fjøl !

Tine sine hjemmesider står denne oppskriften på pepperkaker:

Ingredienser

Pepperkaker er noe av det morsomste og hyggeligste ved julebaksten. Og for mange et obligatorisk innslag blant de berømte syv sortene. Her får du den beste oppskriften på pepperkakedeig.

ANTALL PORSJONER

Pepperkakedeig

1200 g TINE Meierismør
8 dl sirup
16 dl sukker
8 dl TINE Kremfløte
4 ts nellik
4 ts ingefær
4 ts pepper, strøken
16 ts kanel
8 ts bakepulver
3600 g hvetemel (ca.)

 

Slik gjør du det

  1.  

   Til denne oppskriften trenger du pepperkakeformer. Husk at pepperkakedeigen må ligge kaldt en stund før du kjevler og stikker den ut, så det beste er om du lager den dagen før.

  2.  

   Bland smør, sirup, sukker i en kjele. Varm opp på middels varme til alt er helt smeltet. Ta kjelen av platen og avkjøl blandingen noe.

  3.  

   Rør i fløten. Sikt i krydder, bakepulver og det meste av melet. Resten av melet rører du inn litt etter litt til du får en jevn og passe fast deig. La pepperkakedeigen stå kaldt til neste dag.

   Tips!

   Legg gjerne deigen i en bolle hvor innsiden er kledd med plastfolie eller legg hele i en brødpose for at du lettere vil få ut deigen når den har ligget kaldt.

  4.  

   Sett stekeovnen på 175 °C.

  5.  

   Elt deigen i litt mel på bordet og kjevle den ca. 3 mm tykk. Stikk ut forskjellige figurkaker og stek dem i 9-10 minutter til de er gyllenbrune. Avkjøl kakene på rist. Skal du henge opp kakene, er det viktig at du lager et hull til båndet før steking.

De fleste skipene kom herfra!

Før i gamle dager kom skipene fra dette stedet i Fredrikstad, klikk deg inn for å se hvor!

Hællæ!
Da går vi inn i årets siste måned, og vi beveger oss snart inn i 2019 igjen. At jeg skulle dra frem bloggingen igjen, det hadde jeg ikke sett for meg da jeg la det på hylla egentlig for godt for leeeeeeenge siden. Men nå er jeg altså tilbake igjen og gud så moro det er å skrive og ta bilder! Fått helt hekta med andre ord. Jeg tror også 2019 vil være ett år å følge med på FredrikstadØstfoldbloggen, i slutten av Desember her vil jeg prøve å legge ut litt julebilder og litt julemarkedsbilder og litt bilder fra forskjellige juleaktiviteter, noen småturer blir det nok også blir det mer i Januar og fremover i tid tenker jeg. Vinteren kan også være fin å ta masse bilder på med det hvite magiske snøen vi har liggende på vinterstid.  Håper dere vil følge med også i 2019 med mer fakta, historier og fortellinger fra forskjellige steder som jeg vil besøke etterhvert :-)
Legg gjerne igjen en liten hilsen også hvis du har mulighet til det! :-)
 
Idag har det vært et ufyselig vær over Fredrikstad, men det hindret ikke meg i å ta meg en liten tur ut for det. Sjekk filmen over fra YouTube hvor jeg har filmet litt fra gåturen min idag rundt Værsteområdet. 
Værsteområdet er forresten et sted jeg også har vært tidligere og besøkt, det kan dere se igjen ved å klikke dere inn her: Dette er FMV!
 
Idag har jeg også vært på FMV området, men idag så har jeg gått turstien som går rundt Værsteområdet. Jeg starta ved Værstebrua og gikk forbi kulturskolen i Fredrikstad som ligger her. Da kom jeg til et skilt som det stod Værstestien på og fulgte den innover og stolpene underveis viste veien rundt på området. Underveis på turen kunne jeg se over på Fredrikstads byside. Der så jeg brynildsens fabrikker, Norsk Teknisk porselen og jeg kunne også se videre innover mot Floabrua og Floaområdet. Floabrua er en bru som går over fra Mosseveien og Fredrikstad og over til Gressvik. Videre på turen kunne jeg se over til Gressvik, Gressvik båthavn og hele Gressvik området. Turen varer ca 20 minutter og er veldig fin for familien eller hvis du har en hund å gå turer med, så anbefaler jeg at dere tar turen hit og går runden.

cofoznor
Bildene over her viser stolpene som står underveis på ruta på Værstestien, her kan man også se mot nevnte Floabrua!
 
mde
På ruta er det også to rasteplasser. Her fra den ene som ligger ca midt i ruta. Her har det brukt stener som de har satt opp som benker, også har de tatt vare på en gammel "trommel" for å vise litt fra historien rundt FMV som hadde en av landets mestproduserte havner for skip som skulle ut i verden.
 
oznoroznor
Bevrene har også sin egen dam her langs løypa. Jeg gikk ikke på noen bevere idag, men at de hadde jobbet i skogkanten kunne man lett se ved å se på disse trærne!
 
cofcofcofcof
På bildene over her ser man utsikten fra løypa! Utover mot Gressvik og mot Kråkerøy og Huthholmen som ligger her ute i elven. Fin utsikt og deilig å sitte her og se utover vannet mot den andre siden av elva.
cofcofdavcof
Bildene over her viser litt fra Værsteområdet med tollkontoret blantannet. Utsikten fra løypa og over elven vises også og her står det også et historieskilt om Værsteområdet.
cofcofcofoznorcofcofcofoznorcofcofcofsdrsdrcofsdrcofcofcofcof
Turperler sin blogg kan man blantannet lese dette om Værstestien: 

Gule bustehoder titter opp inne ved foten av fjellrabben, mellom små spor etter gammel industri, brunt fjordårsløv og tørre strå. Værstestien på Kråkerøy er en trivelig tur gjennom et stykke industrihistorie.

Lydene fra byen er en sjarmerende del av denne turopplevelsen; værsteområdet syder av liv, røre og byggeaktivitet. Vi rusler over til Kråkerøy via gangbrua fra torget i Fredrikstad sentrum. Kommer du fra parkeringsplassen like ved Høyskolen går du ned mot elva og gangbrua. På høyre side rett ved brua står en stolpe merket Værstestien og Kyststien, så vi svinger ned mot vannet her og går rett på en informasjonsplakat der vi får oppgitt noen interessante tall om det gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV). Deretter fortsetter stien nedover langs Vesterelva. Både stolper og informasjonsplakater dukker opp med jevne mellomrom. Vi rusler forbi høyskolen; en av de gamle bygningene Smia huser i dag høyskolens ingeniørutdanning. Det er fantastisk flott at de historiske byggene har blitt integrert i nybyggene istedenfor å bli jevnet med jorden.

I 2012 åpnet stien som ligger på Kråkerøy, byens lokalavis Fredrikstad blad har blantannet skrevet dette: 

Det siste halvåret har Værste opparbeidet en tursti i området som har fått navnet Værstestien.
Dette er både en sykkelvei, turvei og trimløype som strekker seg fra gangbrua og langs Vesterelven, helt ut til innløpet til dokka, skriver administrerende direktør i Værste AS i en melding til avisen.

Som du ser av bildene oppover så kan man se litt av hvert på turen, når man har rundet svingen etter rasteplassen skimter man FMV rett borte i gata. FMV ligger der som det var forlatt for mange år siden og noen av hallene der er fortsatt i bruk til forskjellige ting og tang. Kranene står der de stoppet da FMV ble stengt og er et av Fredrikstad kommunes symboler på gammel skipshistorie. Her ligger det også båter inntil bryggekanten, Northwind som dere ser litt lenger opp på bildene har lagt der en stund og det samme har den gamle skøyta som også er tatt bilde av. Man kan nesten kjenne igjen miljøet som det var da det ble stengt for ca 30 år siden, med hvordan arbeiderne jobbet med båtene i dokka, hvordan båtene ble flyttet fra ene kaia til den andre for neste trinn på det de skulle gjennom og man kan undre seg hva det hullet som er fylt igjen med steiner (se bilde) ble brukt til. Her er det mye historie å hente for den som er interresert i det og mye flotte motiver man kan ta hvis man er interresert i det.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

For en fantastisk reise!

HALDEN. Vi tok turen til Halden igår og hadde en riktig så hyggelig kveld på Brygga kultursal

HALDEN 27.11.2018

Igår kveld gikk nemlig turen til Halden city og Brygga kultursal. Der skulle Veslefrikk Kultur og Teaterverksted sette opp stykket Reisen til Julestjernen. For de av oss som fortsatt følger med på NRK1 på Juleaften formiddag og ettermiddag så er stykket hentet derfra fra den populære filmen Reisen til julestjernen som går hvert år på NRK. 

Stykket har blitt spilt over to dager, Mandag og Tirsdag, og har hatt fulle hus begge dagene. De som spilte var utrolig flinke og tok rollene sine veldig bra, man kjente igjen mye fra tvfilmen om Sonja og hennes reise til julestjernen. Underveis fikk vi møte nordavinden, vi fikk møte julemannen, vi fikk møte småfuglene, snøflakene og nissene som levde i skogen, vi fikk også møte den onde greven og rengjøringshjelpene som jobba på slottet, heksa og kongen. Dette var en suveren og fantastisk flott forestilling med utrolig flotte og fine bakgrunner som var på scenen. På slutten ble alle skuespillerne, og også de som jobbet bak scenen og med regi og scenebakgrunner trukket frem på scenen for å motta sin hyllest fra den nærmest fullsatte salen på kulturhuset. De som hadde hovedrollene i filmen utførte rollene sine på en utrolig morsom og herlig måte, og fikk god hjelp av de som hadde biroller ved siden av. Mye fin musikk var det her også, og når de stod i englekor og sang glade jul fikk man nærmest gåsehud på armen, hun som spilte Sonja tolket Sonja på en veldig god måte og hadde også en veldig fin sangstemme. Dette håper jeg at Veslefrikk kanskje vil sette opp en gang til, for dette var en kjempefin og herlig forestilling hvor alle jobbet sammen og bytter og alt gikk glatt gjennom hele forestillingen! Dette var bra jobba!

I pausa kunne man gå ut for å kjøpe seg en liten kake eller en kaffekopp, og det ble opplyst fra scenen at her fantes det flere utganger om førte ut til fojaeen så man slapp å stå veldig i kø fra hovedinngangen. Veldig flott at dette ble gjort oppmerksomt på! Under her kan dere se bilder fra forestillingen og også lese om selve filmen som går på NRK på julaften på ettermiddagen.

cofoznorcofoznoroznoroznorcofcof

Jeg har googlet litt om Reisen til Julestjernen og fant dette på Wikipedia sine sider: 

Reisen til julestjernen er en norsk eventyrfilm med julemotiv fra 1976 med Hanne KroghKnut Risan og Bente Børsum i noen av de ledende rollene. Regi er ved Ola Solum, som debuterte som regissør med denne filmen. Den har blitt vist på NRK hver julaften siden midten av 1990-tallet.

I 2012 kom en nyinnspilling i regi av Nils Gaup.

Vi befinner oss i et lite kongedømme - et sted i Eventyrland. Et slott med tårn og spir kneiser over en liten middelaldersk landsby, omgitt av tykke murer. På slottet bor den lille kongefamilien - kongen, dronningen og deres lille datter, prinsesse Gulltopp - med sitt hoff. Rundt halsen bærer Gulltopp et vakkert gullhjerte hun har fått av moren, dronningen. Så en natt forsvinner Gulltopp fra slottet, på selveste julenatten. Hun er gått ut i skogen helt alene for å finne julestjernen, som hun ønsker seg av hele sitt hjerte. Hennes onkel, den forfengelige og maktbegjærlige greven, har forledet henne til det.

Når kongen og dronningen får vite at prinsessen er forsvunnet, blir de fra seg av sorg. Dronningen løper fortvilet ut i skogen for å lete etter henne. Kongen forbanner julestjernen, som han gir skylden for sin ulykke. Men kongens forbannelse får julestjernen til å slukne, og med den forsvinner også dronningen. Sorgen senker seg over landet. Et omreisende gjøglerfølge finner Gulltopp forfrossen og forlatt ute i skogen. De vet ikke at dette pikebarnet er den forsvunne prinsessen og tar henne med seg.

Mange år senere kommer det samme omreisende gjøglerfølget tilbake til slottet. Det er igjen julaften og i følget er også Sonja (Gulltopp) som er blitt en vakker unge pike. Når Sonja får høre om kongens sorg, tilbyr hun seg å finne julestjernen for kongen, slik at han kan få sin kone og datter tilbake. Vismenn har nemlig spådd at hvis stjernen begynner å lyse igjen, så vil også prinsessen og dronningen komme tilbake. Sonja går ut i skogen for å finne julestjernen. Men greven følger etter henne. Ute i skogen møter hun en gammel kone som selger julenek. Dette er dronningen som er blitt forvandlet til en gammel kone. Den gamle får øye på gullhjertet som Sonja bærer rundt halsen og forstår at dette er prinsesse Gulltopp. Den forfulgte Sonja får hjelp av kona og unnslipper greven. Men greven innhenter henne igjen. Da blir hun reddet av smånisser, som fører henne til Julenissens verksted. Julenissen sier hun skal få et ønske oppfylt, og Sonja ønsker at julestjernen igjen skal skinne over landet.

Ønsket går i oppfyllelse, men idet Sonja gledestrålende løper inn på slottet for å fortelle at stjernen er kommet tilbake, blir hun grepet av grevens menn og kastet i slottets mørkeste fangehull. Den gamle kona kommer til unnsetning og fører Sonja til kongen. Da kongen blir gjenforent med sin datter og ser at julestjernen er kommet tilbake blir det stor glede på slottet og i landet. Greven blir tatt til fange og den gamle konen forsvinner. Når prinsessen senere samme kveld vil takke den gamle dukker hun opp igjen. Etter at Sonja omfavner henne blir kona forvandlet til den vakre dronningen igjen og den lille kongefamilien blir gjenforent.

sdrcofcofcofcofcofcofoznorcofoznoroznoroznoroznorcof

FredrikstadØstfoldbloggen kommer tilbake med mer nå mot jul, det skjer nemlig mye rundt omkring i fylket vårt som jeg håper å kunne dele med dere!

Frem til vi skrives igjen: Have a nice weeeeeek!

For en helg del 2!

Fortsettelse fra helgens julemarkeder her!

Her kommer det flere bilder fra helgens julemarkeder!

Det første stedet vi reiste til var til Sellebakk i Fredrikstad. Her klokka 11.30 samles store og små ved Bøckmansenteret for å gå i nissetog ned til torget på Sellebakk. Noen var heldige og kunne sitte og kjøre hest og kjerre ned til ankomststedet som ikke var langt unna der vi starta. 

På Torget på Sellebakk var det flere utstillingsboder. Det var noen som solgte leker, noen solgte hjemmelagde sokker og strikketing, det ble solgt deilig honning, det ble solgt ting laget av tre og det ble også solgt smykker og armbånd og man kunne prøve seg på lykkehjulet her. På scenen spilte Sellebakk musikkkorps julesanger og etterhvert kom julenissene Kai Robert og nissefar for å holde showet for barn og voksne med julesang og moro. 

Like etter så var det en tur innom julemessa på EKKOhuset. Her ble det solgt julekaker, julepynt, solgt lodd og man kunne få seg en pølse, lappskaus eller kake her. Her tok vi oss en pølse og kake mens vi tok en titterunde. Ekkohuset ligger på Østsiden bak Østsiden eldresenter, man kjører inn her nedenfor Kiwi og Rema1000 på østsiden mot Fredenlund skole. Også her var det en magisk koselig stemning og messa anbefales absolutt for familien. Trygge flotte omgivelser i trygge flotte lokaler møter deg i det man kommer inn døra her sånn. 

Bare sjekk bildene under her!

davdavsdrsdrsdrcofsdrcofsdrcofsdrsdr

På VisitFredrikstadogHvaler sine hjemmesider står det en oversikt over Julemarked i Fredrikstad, blantannet skal det være et julemarked i Gamlebyen, eller hva med å besøke Lisa Aisatos julemarked på Hvaler fra 6 til 9 desember? Oversikten kan du finne ved å klikke deg inn HER

På Sellebakk Lokalsamfunn sine Facebooksider stod det dette om Julemarkedet som gikk av stabelen 24 november:

Legg turen til Sellebakk lørdag 24. november. Da blir det god,
gammeldags julestemning og aktiviteter for barna på- og rundt Sellebakk torg.

Kranser, julenek, håndlagde produkter, julegaver, gårdsprodukter, julegrøt i Korstua, nissen kommer, julegodteposer, ansiktsmaling.

Juleverksted for barna og tur med hest og vogn.

Kl. 11.30 Nissetog fra Bøckmannsenteret til Sellebakk Torg
Torp Musikkorps spiller

Kl. 12.00 Familiejuleshow på torget med Kai Robert og nissebarna

Kontakt: ia-valle@online.no eller tlf./SMS: 90097442

davcofdavsdrcoffbtcofsdrcofcofsdrsdrsdrsdrsdroznorcofsdrcofsdr

På Kulturhuset Ekko sine Facebooksider, kan man følge med på hvilke arrangemanger som de setter opp og som kommer på huset. Der står det også følgende oversikt når man klikker seg inn på OM: 

Om

Musikk og kultur i fokus. Musikkundervisning, samspill, musikkglede og musikkterapi! Vi har også fotballgruppe og fritidsklubb! Noe for deg? Ta kontakt! �

 

Utmerkelser/priser

Kåre Arnesen,s minnefond 2013

 

Produkter

Junior 1: Mandag18.15-19-00
Visegruppa: Mandag 18.00-19-00
Junior OKKE: Tirsdag 17.15-18.00
Solsikkene: Tirsdag 18.00-19.30
Hovedkor: Tirsdag 18.30-20.30
Band: Tirsdag 18.30-20.00
Individuelle timer: Egne avtaler med instruktørene. 

Fotballgruppe: Torsdager - 17.30 (på vinter: Gymsalen på Råkollen skole Nabbetorp)

Fritidsklubb: Annenhver fredag - i like uker.

På EKKOS hjemmesider kan man blantannet lese dette:

Kulturhuset Ekko, har i snart 20 år, vært et uvurderlig tilbud til mennesker med bistandsbehov.

Etter en ide fra to ildsjeler i 2001, har det vokst seg til en stor organisasjon som idag huser over 80 medlemmer fra hele fylket.

Oppstarten ble mai 2001, hvor vi arrangerte et informasjonsmøte. Dette møtet ble et slags vendepunkt.

En gruppe bestående av Kråkerøy Kiwanis, Fredrikstad Musikkråd og Fredrikstad kommune ved kulturkontoret som helt avgjørende viktige deltakere. Ennå visste vi ikke helt hvor vi skulle begynne, men et ønske om å starte kor ble mer og mer sentralt. Etter en lang og lat sommerferie begynner ting å skje fort. Innen høsten var omme, var behovet for øvelseslokale og dirigent et faktum.

Første øvelse var på Speiderhuset 15. november med 7 medlemmer.

Les mer om Kulturhuset EKKO på deres hjemmesider!

Håper dere likte bildene mine og litt fakta her! :-) Til vi skrives igjen! Have a goood time! 

For en helg!

Dette har vært en begivenhetsrik helg i Fredrikstad og de fleste Østfoldbyene generelt, julen nærmer seg med stormskritt og da er juleforberedelsene i gang!

HÆLLÆ

Idag har det kommet to (!!) blogginnlegg på bloggen min her. Det er av den enkle grunn fordi vi har denne helgen vært ute på tur og besøkt noen av fylkets tre julemesser og julemarkeder. Idag gikk turen til Steinerskolen og skolens julemarked. Den siste helgen i November hvert år så arrangerer skolen julemarked. Her er lærere, foreldre og elever med på "moroa" med det å arrangere ett julemarked. 

Skolen starter markedet sitt klokka 12 med at lærerkoret åpner markedet med sang, koselig! Flere ganger er det også mulig å dra til store salen for å se teaterforestilling som elevene har satt på og trent på i flere måneder. 

cofsdrsdrsdrcofcofcofcofcofcof

Skolen har delt markedet sitt i tre deler, inne i selve skolebygningen er det pepperkakelandsby med mørklagt rom og med fantastisk belysning, der kan man se elevenes skolearbeid bli vist frem, man kan kjøpe seg kake, honning, forskjellige julebakster som brente mandler, sarah bernard eller hva med en tejulekalender? Ja for det finnes der det også. Skolen er delt i to, det vil si at man bør begynne i første etasje og jobbe seg oppover, innerst i første etasje kan man f.eks dyppe lys hvis man har tid og mulighet til det, eller handle seg ridderutstyr, ja for det finnes her det også. 

Ute på skoleplassen har de også satt opp forskjellige boder hvor man kan kjøpe seg litt gløgg å drikke, eller litt andre ting man kan kose seg med og man kan også ri på ponni eller hest hvis man har lyst til det.

cofsdrcofcofcofcofcofcof

I førsteklassebygget er det cafe med salg av grøt, saft og kaker og bordene står klare til å ta imot gjester fra fjernt og nært med flotte julepynter på bordet. I Barnehagen er det barnas hule, ansiktsmaling og lykkehjul. Her kan man også får kjøpt kaker og sveler som blir stekt på steketakke med deilig syltetøy på!

oznorcofoznorcofcofcofcofcofcofcofcofsdrcofsdrrbtcofcofcofcofcofsdrcofcofcofcofcofcofcofcofcofcofcofcofcofcofsdrcofsdrcofcofcofcofcofbsh

Jeg fikk tatt masse bilder fra markedet, på bildet rett over teksten har så ser dere bilder fra pepperkakelandsbyen, her kan man også kjøpe lodd for å vinne evt pepperkakehus og være med på loddtrekning. Man kan også få kjøpt steiner, man kan få kjøpt ferdigdypte lys, man kan få kjøpt ridderutstyr, bøker, smykker og armbånd, bøker, kaker, farger som skolen bruker, ja det meste kan man få tak i her. 

Julemarkedet på Steinerskolen er veldig koselig og anbefales både for store og små i familien. Stemningen der oppe er magisk og kjempekoselig, det eneste som kanskje er litt negativt er parkeringen der oppe, men skolen har også løst det på en OK måte med å parkere langs veikanten når skolens parkeringsområde er fullbooket. Her kan man også slå av en prat med en kompis, man kan slå av en prat med noen av lærerne eller man kan bare gå i det stille og nyte folkehavet der oppe som etterhvert samles for å handle og det beste er som skolen har funnet på: Man kan ta ut penger der oppe!

Historie om Steinerskolen:

Hentet fra skolens hjemmesider

Den første Steinerskolen i vårt fylke var i Rygge. Dit reiste noen ivrige barn og lærere fra "Plankebyen", men veien var lang.

Ettersom tiden gikk vokste ønsket om en egen skole i vår egen by, og en gruppe ildsjeler startet et arbeid.
De første to årene leide skolen klasserom på Cicignon skole. Der laget de en liten steiner-oase i den store skolen i 1979. Skolen trengte et eget hus.

Nabbetorp hovedgård ble kjøpt og skolen kunne begynne i egne lokaler. Under de store trærne med elven som et sølvbånd nedenfor, ble det steinerskole i den gamle teglverksbygningen på Nabbetorp hovedgård. Det pedagogiske livet blomstret der helt frem til 1990, da var det for trangt. Rolvsøy ble det nye stedet. Der midt mellom byene med skogen som nabo, bygget vi den nye skolen vår. Først kom den nye barnehagen i 1990 og så åpnet skolen i 1991.

Mange elever, lærere og foreldre har fylt skolen vår med liv gjennom dens historie. Dette livet ligger i veggene og skal følge nye menneskers initiativ inn i fremtiden.

Skolen har altså lagt på Rolvsøy i snart 30 (!) år og holder fortsatt koken som en av Fredrikstads mest anvendte skole....

 

For en ANDastisk dag!

Reklame

Vi tok turen til Gamlebyen i Fjærdrikstad og fikk være med på åpning av donaldutstillingen på cafe magenta!

Hællæ!

"Mitt navn er Andexander Fjærandsen...." 

Du har kanskje sett det i butikkene, eller har kjøpt deg ditt eget blad eller kanskje får det til helga? Denne uka i uke 47 kommer bladet nemlig fra Fjærdrikstad - eller Fredrikstad om du vil. Bladet ble skapt etter at det ble avholdt en folkeavstemning på nettet om hvilken by som Donald skulle besøke i forbindelse med bladets 70 års jubileum, Fredrikstad stakk av etter seieren etter noen intense timer med mobilisering og avstemning blant byens befolkning. 

Bladet som kom ut på mandag er allerede forlengst utsolgt og det er bare støvet igjen i butikkhyllene etter bladet som har forsvunnet som dugg for solen på utsalgsdagen på Mandag. Arild Mithun, som forøvrig er landets eneste Donald tegner, var på plass på Cafe Magenta for å fortelle sammen med en av historiens hovedperson Andexander Fjærandsen (Alexander Hermansen) om hvordan historien ble til, ganske artig og ganske koselig steming var det på en fullsatt cafe som var stappet til randen. Hele opplegget var ANDtastisk for å si det sånn, her var det DonaldSandwich, Donaldbrus og Donaldmusikk og alt var tilrettelagt for at kvelden skulle bli magisk, og det ble den. 

Klarer du forresten å gjette på rebusen under her på hvor dette er? 

Det er et historisk sted i Fredrikstad og hintet er Drage som Fredriksstad blad skrev på rebusen sin... Svaret?? Det kommer helt nederst i blogginnlegget!

Se video fra både åpning og fra Donaldguiding i Gamlebyen i videovinduet over her! Anbefales! Beklager også litt mørke bilder i filmen. 

Foto: Ole-Jørgen Bauge Karlsen

dav

rbsh

 

dav

Det hele startet her: Ved Fredrik den 2 sin statue, alle som har lest bladet vet at Donald også er innom her i Gamlebyen. Her fikk vi fortalt fra Alexander om historien til både Fredrikstad og Sarpsborg. Som de fleste vet så er vi (Nå banner jeg vel i kirken) egentlig Særpingær, men etter et visst antall branner valgte de å flytte byen lenger nedover, den ble lagt her hvor Gamlebyen ligger og senere flyttet over til vestsiden siden byen ble større.  Etter å ha fortalt historie om både Fredrik den 2 og Gamle Fredrikstad gikk turen videre mot kirken som ligger i Gamlebyen, der kunne Alexander fortelle at den kirken har blitt bygd om 6 og en halv gang, og at klokketårnet er det eneste som er igjen fra da kirken ble bygget. Han kunne også fortelle at torget til Gamlebyen tidliger lå på Tøihusplassen som ligger rett bortenfor kirken her og at det gamle rådhuset fortsatt er i bruk i forbindelse med at bystyret har sine møter der. Så etter et kort stopp her gikk vi videre og ned til kommandantgården.

mde

rbsh

Kommandantgården ble bygget med store rom og store arealer. Gården hadde over 100 kvm med rom innvendig. Her kunne Alexander fortelle at Gården ble overtatt av Karl Johan som kom marsjerende inn "bakveien" og styrte landet herfra. Han kunne fortelle at også her ble en avtale signert i stua som var viktig, og at kommandanten i Gamlebyen bodde her og styrte Gamlebyen herfra før det. Alexander fortalte også at man kunne snu seg og se vestsiden av Fredrikstad herfra, her kunne man se Domkirken i byen som ruvet i landskapet der. Han fortalte også at Domkirken fungerer også som fyrtårn og at det kun er 2 (!!!!!) kirker i verden som fungerer som fyrtårn, her også i Australia. Etter en runde ute så gikk turen opp til kanonplassen, det er her Donald og gutta går ned i kjellern og i en underjordisk tunell som endte på Isegran, om det finnes på ekte vet jeg ikke...

bsh

rbsh

dav

Luka som de går inn i sammen med Andexander Fjærandsen i Donaldbladet, ser man rett frem på bildet over her. Her fortalte Alexander at veggen er 4 meter bred og at den var bygget sånn fordi at den skulle ta i mot for kanoner på nær sikt. Når man står på plattformen her kan man se utover, ta bilder og se over til Isegran eller Fisegran som de kaller det i bladet. Etter at han hadde hatt omvising var det å gå til cafe Magenta hvor det hele skulle foregå.

På Lørdag så, som jeg har skrevet tidligere, hadde Fredriksstad blad publisert en rebus, man skulle prøve å løse den rebusen for å finne et historisk sted i Fredrikstad og hintet var drage. Vi tenkte på et sted først, men vi begge hadde fått for oss at det stod Fredrikstad sentrum så vi dro over dit for å finne Fredrikstad turnhall, den er nemlig oppført i Dragestil! Men der var det ikke, etter litt mye om og men fant vi stedet tilslutt som jeg ikke skal avsløre helt enda, men som kommer litt nedover her i bloggen. Hvertfall bilde ble tatt og sendt inn. På tirsdag så fikk jeg mail om at det så ut til at jeg var den første som sendte inn, og på Onsdag fikk jeg telefon fra Fredriksstad blad om at jo, jeg var den første så vi vant hele rebusen! Morsomt. 

På bildet under her så står jeg bak den røde tråden for å bli tatt bilde av fra kameraten min og lokalavisa. 

Fotograf: Ole-Jørgen Bauge Karlsen

Fotograf Ole-Jørgen Bauge Karlsen

Fotograf: Ole-Jørgen Bauge Karlsen

Den som sendte inn først ville få en liten oppmerksomhet, ikke visste jeg hva det var og var spent på hva det kunne være. Når Alexander hadde åpnet "showet" så ropte han meg opp sammen med ordfører Jon-Ivar Nygaard som hadde holdt en åpningstale. Sammen skulle vi åpne Donaldutstillingen! ved å løsne på sløyfa som var bundet på mikrofonstativet! Det var morsomt å være med på :-)

Fotograf: Ole-Jørgen Bauge Karlsen

mde

mde

mde

dav

mde

mde

mde

På bildet under her skåler vi med Donald brusen og over her bilde av alle brudglassene som var satt frem! 

rbtmdn

dav

oznor

oznor

dav

dav

mde

oznor

mde

oznor

oznor

cof

mde

oznor

bsh

mde

bsh

rbsh

oznor

dav

mde

Litt av Donaldbladet over her som vi har rammet inn og hengt opp på veggen! Etter at åpningen var vel gjennomført, Ordfører Jon-Ivar Nygaard som holdt tale til de fremmøtte, Arild Midthun som sa sine flotte ord om fotball, Fredrikstad og Alexander Hermansen og fortalte historien om hvordan Donaldhistorien ble til, gavekort på Cafe Magenta og 450 folk i Fredrikstadbok (Tusen hjertelig takk for det!) som jeg fikk i gave for å ha funnet ut hvor Donaldskatten var, kunne man få sitt Donald blad signert av Arild Midthun, se på hvordan historien ble til og se skissene til historien og drikke Donaldbrus og spise donaldsandwich. 

Dette var et utrolig bra tiltak og et flott arrangemang satt tilrette av diverse mennesker og personer, Alexander Hermansen var fantastisk hele veien, Maya Nielsen i VisitFredrikstadogHvaler og Merethe Maurland i Cafe Magenta har gjort en solid innsats for å få dette til, kjempebra!

mde

Og lurer du på hvor Donaldskatten "lå" og hva den var????

Den lå her, på Isegran fort og var en vimpel med en drageform på.... 

oznor

Til uka kommer denne karen!

Det blir en ANDastisk uke i Fredrikstad førstkommende uke, da kommer nemlig byen i et velkjent blad.

God Lørdag! 

Idag har vi vært på "skattejakt" arrangert av byens storavis Fredrikstad Blad. På www.f-b.no tidligere idag stod det nemlig: 

Løs rebusen og finn Donald-skatten i Fredrikstad! (saken kan leses ved å klikke på Fredrikstad) 

Hva menes med det tenker du sikkert nå? For å gjøre en lang historie kort, tidligere i vinter kom Donald Duck og co ut med kart over fire forskjellige byer, byene fra Fredrikstad, Hamar, Stavanger og Trondheim. De hadde fått nye navn og Fredrikstad ble blantannet kalt for Fjærdrikstad og Hamar for Hahahamar. Etter at disse fire kartene hadde kommet ut ble det lagt ut en avstemning på Donald sine hjemmesider hvor man kunne stemme over hvor Donald skal besøke i løpet av høsten i år. Donald er nemlig 70 år i år og ville besøke en by i Norge! Etter en heftig avstemning ble det klart at det stod mellom Hamar og Fredrikstad tilslutt. De to byene byttet plass ofte og når klokka var 00.00 stoppet avstemningen og byen som vant ble Fredrikstad! 

Slik så kartet over Fredrikstad ut, mange lokale bygater var endret på som f.eks Fisegran Fort (Isegran), Galebyen (Gamlebyen), Bråkerøy (Kråkerøy) og Fisleby (Lisleby).

Tilbake til artikkelen i førsten av innlegget, man skulle løse en rebus (klikk deg inn for å se) og man fikk ett hint! Det var Drager. Første tanken falt på Isegran i og med at det blir arrangert dragefestival der hvert år, men så ble vi litt tvilende for det var flere steder man kunne tenke på drager. Først kjørte vi til Fredrikstad Turnhall.

sdr

Hallen ble oppført i 1899, og ble oppført i ren dragestil. Dragene på bygger utvendig er borte men det var første tanken som falt oss inn. Så kjørte vi til Fredrikstad bibliotek som ligger rett borti gata for turnhallen!

cof

I og med at biblioteket har en slags vimpel på toppen av bygget så tenkte vi på det, men der var det ikke. Underveis fikk vi nemlig mail om en vimpel/flagg som var hvit. Så gikk turen til Isegran, som vi forøvrig har skrevet om tidligere i bloggen her: Isegran en perle midt i byen!

oznor

Og der fant vi flagget! Herlig! Bilde ble sendt inn og dokumentert og til Tirsdag får vi svar på om vi vant eller ikke! Spennende!

VisitFredrikstad sine hjemmesider står det dette om Isegran:

Velkommen til Isegran  en grønn oase midt i innseilingen til Norges største elv. Her har sjømenn, soldater, båtbyggere og konger satt sitt preg siden middelalderen. Stolte skuter har kastet loss oganker i krig og fredstid, og skuet nordover mot Norge og sørover mot verden.

Isegran 750 års levende maritim historie

I dag er Isegran en levende kulturpark og et senter for formidling av tradisjoner, historie og opplevelser. Båter blir restaurert i de samme bygningene de engang ble bygget i, og Isegrans unike historie blir videreført i en grønn oase midt i skjæringspunktet mellom by og elv.

Det anbefales å gå inn på sidene der og klikke seg rundt for å se og lese mer historie der, der står det også at det vil foregå mye i Gamlebyen i forbindelse med Donaldlanseringen fra Fredrikstad!

Bilde over er skjermbilde fra VISITFREDRIKSTAD OG Hvaler sine hjemmesider, klikk deg inn her for å se mer info om saken: VISITFREDRIKSTAD

Det står det blantannet:

Salgsutstilling med Donald-tegner Arild Midthun på Café Magenta i Gamlebyen. Originaler fra Fredrikstads egen Donald-historie, klar for internasjonal publisering. Det er med stor glede vi inviterer til utstilling med en av Norges mest anerkjente illustratører. Arild Midthun er fra Bergen, men bosatt i Son. Han har vært aktiv i den norske tegneseriebransjen siden 1980. Tegnestilen er tydelig inspirert av tradisjonelle fransk-belgiske humorserier. Siden 2004 har han tegnet til Donald Duck & Co for Egmont. Arild er eneste norske tegner i et av landets mest folkekjære blader for barn i alle aldre.

I 2017 var Fredrikstad en av fire norske byer som fikk sitt eget Donald-inspirerte kart i bladet. Donald & Co utlyste deretter en konkurranse om å få en egen historie i bladet. I februar vant Fredrikstad over Hamar med 29 000 stemmer mot Hamars. Fredrikstad, Norges mest kvakktraktive by, skulle på tegnebrettet! Arild Midthun startet sin research av Fredrikstad, og fant raskt tonen med Alexander Hermansen. Sammen har de arbeidet med historien «llle gæli i Fjærdrikstad» - med utgivelse 19. november.

Håper mange vil komme til Gamlebyen og støtte oppom dette!

Nå er det helga her! God helg så skrives vi til uka igjen :-)

Dette stedet er MAGISK på kvelden også!

Nok en tur ut for å ta litt bilder, denne gangen på kvelden og denne gangen besøker vi en gammel bydel som er 451 år gammel!

Riktig god kveld! 
Øverst på toppen her har jeg laget en liten videosnutt på ca 10 minutter. Der oppe har jeg lagt inn noen av bildene som ligger nedover i blogginnlegget her, også har jeg filmet litt mens jeg går langs de mørke gatene i Gamlebyen i Fredrikstad. Og for en magisk bydel vi har i byen vår! 
Byen har vært her i 451 år, og det var her eventyret om Fredrikstad startet. Sarpsborg hadde blitt herjet av brann flere ganger etter angrep fra blantannet svenskene som ville ta over bydelen. Daværende Kong Fredrik den 2 valgte å flytte byen litt lenger ned og forme den som en festning med voller rundt formet som en halv stjerne, eller en krone hvis du vil, sånn at man kunne beskytte landet og byen litt lengre oppover i Glomma. 
 
Idag har jeg valgt å ta litt bilder på kveldstid for å vise dere litt av magien rundt Gamlebyen i Fredrikstad, tenk dere hvor flott det er her når det er pyntet opp i Desember til jul! Her er det også frimarked hver Lørdag, og i Desember er det julemarked på torget hver helg. Man kan velge å ta byferga over fra sentrum og parkere i sentrum for å komme over, eller man kan parkere ved Kongstenhallen eller bruke noen av Gamlebyens parkeringsplasser for å bevege seg rundt i festningsbyen.
 
bsh
"Innfartsåra" til Gamlebyen er pent lyst opp på kvelden, og ligger fint tilrette for både kjørende og gående, her kan man også møte endene som kommer gående fra den ene vollen og til den andre vollen. Der har de også satt opp skilt langs fortauet som det står: Her møtes endene.
 
rbsh
 • LES OGSÅ MER OM FREDRIKSTAD HER PÅ VISITØSTFOLD SINE Hjemmesider
Der står det også om hva som skjer i Fredrikstad og Hvaler distriktet den nærmeste tiden. Det er Visit Fredrikstad og Hvaler som lager og leverer alt innhold til Visit Østfold og Visit Norway sine hjemmesider :-) 
 
bsh
Glasshytta ligger fint tilgjengelig på høyresiden når man kjører innover mot Gamlebyen, her kan man parkere og samtidig rusle over vindebrua over til Gamlebyen. På Glasshytta kan man blåse sitt eget glass, eller man kan kjøpe det som er ferdiglaget inne i hytta.
bsh
rbsh
rbsh
 
rbsh
bsh
Over her er vindebrua og "hovedinngangen" til Gamlebyen, en av Fredrikstads eldste bruer er godt vedlikeholdt og er flittig bruk til å både gå over, stå og mate endene på og også til å ta bilde av eller ta bilde med. Vindebrua ble flittig brukt i gamle gamle dager og ble heist opp på kvelden og ned på morgenen når folk skulle ut og inn av Fredriksstad by. 
 
bsh
Her er en av Norges eldste telefonbokser og kanskje en av norges eneste som står igjen? Vi som er i den eldre garden husker godt disse telefonboksene som vi måtte putte penger på for å ringe til de vi skulle ha tak i. Nå er telefonboksene borte og det vi bruker nå er mobiltelefoner som også er som små datamaskiner og fotoapperater. 
rbsh
bsh
bsh
bsh
I disse bygningene over her så kan man besøke Libris bokhandel, man kan besøke modelljernbanesenteret som også er under utvidelse. Alle stedene er koselige og har en hyggelig atmosfære når man besøker disse stedene. 
dav
 
dav
dav
bsh
bsh
bsh
bsh
 
rbsh
dav
 
 
dav
Jeg har googlet opp litt fakta om Gamlebyen i Fredrikstad, på Wikipedia sine sider står det dette om Gamle Fredrikstad:
Gamlebyen er den eldste delen av Fredrikstad i Østfold. Den ble grunnlagt i 12. september 1567 på østsiden av Glomma, hvor elva deler seg i to løp. Kong Frederik II signerte byfundasjonsbrevet og Fredrikstad ble den første norske by som ble grunnlagt etter middelalderen og den første som kongen tillot å oppkalle etter kongen selv. Gamlebyen i Fredrikstad, med sin unike bybebyggelse innenfor de velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet, gjør den til Nord-Europas best bevarte festningsby. Den regnes også som Norges første renessanseby. Det var her Mossekonvensjonen ble undertegnet av kronprins Carl Johan på vegne av den daværende svenske kongen.
 
Her står også litt av forhistorien til Fredrikstad by: 
 
Kunnskapen om hva som skjedde i området før Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 er liten, men noe er kjent. Alt fra forhistorisk tid har det bodd mennesker her. Østfold er særdeles rikt på fornminner helt tilbake til eldre steinalder, og området rundt Fredrikstad er ikke noe unntak. I historisk tid er det første vi hører om området øya Isegran, hvor det har vært hevdet at jarlen og sysselmannen Alv Erlingsson hadde et privat borganlegg allerede på 1200-tallet. Øya omtales kort i en islandsk krønike i året 1287. Fra middelalderen vet vi også at det lå to herregårder her ved Glommas utløp, gårdene Sigerstad og Nygård. Sigerstad lå rett ved det som idag er Gamlebyen, mens den nåværende bydelen Cicignon ligger der Nygård lå. Begge var setegårder for mektige norske adelsfamilier i senmiddelalderen, slektene Bolt, Rømer og Galle. Fredrikstad, det som i dag utgjør Gamlebyen, ble anlagt på gården Brubergs grunn, en gård som trolig har inngått i Alv Erlingssons jordegods på slutten av 1200-tallet.
 
dav
bsh
bsh
bsh
bsh
rbsh
bsh
bsh
rbsh
bsh
bsh
Jeg var også en tur utenom Kongsten fort, der fikk jeg ikke tatt så mye bilder pga det var for mørkt, men det kan nok hende at turen går dit så snart som mulig for det ligger det også en del historie. De få bildene jeg tok fra fortet ligger innimellom de andre bildene her, og viser blantannet utsikten over Gamlebyen, over Kongstenområdet og utover mot Fredrikstadbrua blantannet. 
Men for å fortsette litt mer om fakta fra Gamlebyen: 
 
Bakgrunnen for at Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 var et svensk angrep og nedbrenningen av byen Sarpsborg i 1567 under Den nordiske syvårskrigen. Sarpsborgs utsatte beliggenhet gjorde at byens borgere bad kong Frederik II om å få gjenoppbygge byen nærmere Glommas utløp. Her mente man at det ville være lettere å forsvare byen, samtidig som innbyggerne kunne sikres gode levekår. Bymarkene øst for byen var svært viktige for valget av ny bygrunn. Gode beiteforhold var helt avgjørende for en bybefolkning som i stor grad var bønder. Kongen aksepterte borgernes forespørsel, og 12. september 1567 signerte han brevet som tillot flyttingen av byen og etablering på gården Brubergs grunn. Den nye byen skulle få en tung start, og allerede på 1570-tallet ble den brent av svenskene ved et par anledninger. Allikevel klarte byen gradvis å vokse utover slutten av 1500- og første halvdel av 1600-tallet ble en oppblomstringstid for sjøfart og handel i byen. Borgerne livnærte seg av jordbruk, men flere slo seg stort opp på trelasthandel av skipsfart. Byens handelsprivilegier gav borgerne enerett på all handel i tre mils omkrets.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Selv om hovedtrekkene i kvartalsplanen nok stammer fra 1500-tallet, hadde byen den første tiden en mer middelaldersk bypreg, med to langsgående gater parallelt med elven og smalere veiter på tvers. Disse ble senere utvidet.

bsh
bsh
bsh
bsh
bsh
rbsh
bsh
bsh
bsh
rbsh
rbsh
rbsh
rbsh
bsh
bsh
bsh
Kong Fredriks statue ruver majestetisk over bytorget hvor han står og passer på hva som skjer i Gamlebyen. Torget brukes som handelsplass i helgene og som julemarkeds og messested i julestriden. I Gamlebyen har vi også flere butikker, blantannet kan man nevne Pappa og jeg, Gamlebyen Kortvare, Gamlebyen frukt og tobakk og også Sand galleri har tilholdssted i Gamlebyen. Her er det også kommunens turistinformasjon finner sted, og også forskjellige museumer man kan besøke. 
rbsh
bsh
bsh
rbsh
rbsh
rbsh
bsh
 
bsh
bsh
bsh
rbsh
bsh
bsh
dav
rbsh
Fredrikstad var også en by som har historie med branner, vi fortsetter med litt historie fra Wikipedia: 
Fredrikstad har flere ganger opp gjennom sin historie blitt herjet av brann. Brannen i 1624 var den første og la byens sydlige del i aske. Deretter brant den nordlige delen helt ned under brannen i 1653, mens hele byen gikk tapt i brannen i 1672. Under de tre neste brannene i 1690i 1700 og i 1712 ble noen bygninger stående, som kirken og hospitalet sammen med noen privathus. Den siste gangen byen ble totalt rammet var under brannen i 1764. Den gangen ble alle byens privathus ødelagt sammen med alle sjøboder og lagerbygninger som befant seg mellom vollene og elven. Under denne brannen brant også kirken for sjette gang ned, mens de militære bygningene stort sett ble reddet. Brannen i 1830 la igjen en stor del av de sentrale delene av byen i aske, men mye ble også reddet. Det har vært branner etter dette også, men ikke like omfattende. De har stort sett dreid seg om enkelte kvartal.

Det eneste av byens kvartaler som ikke har blitt brannherjet etter 1764 er kvartalet som ligger mellom Kasernegaten, Kirkegaten, Torvgaten og Toldbodgaten. Her finner vi følgelig de eldste bevarte private bygårdene i Gamlebyen: Salamandergården i Færgeportgaten 79 fra 1764, Sindinggården i Toldbodgaten 36a fra 1771, Vennehaabet fra 1779 og Dunkejongården fra 1784.

Før Gamlebyen finner man også forstaden Vaterland: 

Rett sør for Gamlebyen ligger forstaden Vaterland. Som nevnt flyttet en del av innbyggerne hit etter at festningen ble anlagt i 1660-årene. Vaterland ble en fattig bydel, og huset blant annet sjøfolk og håndverkere. På 1700-tallet fikk Gamlebyen konkurranse fra bebyggelsen som vokste opp på vestsiden av Glomma, på herregården Nygårds grunn. Mange slo seg ned her, i det som fra 1735 fikk status som en forstad til Fredrikstad. Forstaden, som ofte gikk under navnet Hestehagen, omfattet området mellom Kongeveien/Nygårdsgaten og Vesterelva. Bedre havneforhold og nærheten til den viktige havna Gressvikfloa gjorde at folk slo seg ned her. For å få borgerstatus i byen måtte man dog være bosatt innenfor byvollene i Gamlebyen. Etter bybrannen i 1764 var det ønsker om å flytte hele den sivile bebyggelsen ut av Gamlebyen og over på vestsiden. Særlig de militære myndighetene så dette som en god anledning til å omgjøre Fredrikstad festning til et rent militært anlegg, uten sivil bebyggelse. Men det ble aldri noe av, og de fleste borgerne flyttet tilbake til sine gamle tomter inne i festningsbyen.

Håper dere likte videoen min og at dere likte historien jeg la ut! Klikk dere inn her på WIKIPEDIA sine nettsider for å lese mer om Gamlebyen i Fredrikstad. 

Neste stoppested blir antageligvis Kongsten Fort, inntil da: Ha en riktig fin helg og en riktig fin uke videre!